Vítejte v projektu iObčan verze 1.0 Beta!

Po registraci na www.iObcan.cz se stáváte součástí průkopnické fáze naší aplikace. Děkujeme vám za důvěru. Zde je, co byste měli vědět:

 1. iObčan je vaše úložiště elektronických, zdigitalizovaných a digitálních účtenek: Vaše účtenky si můžete do iObčana poslat pomocí vašeho nového účtenkového emailu, nebo si je do úložiště nahrát přímo. Účtenky si zde můžete spravovat a mít je vždy po ruce na jednom místě. Mimo jiné vám budeme hlídat i záruku.
 2. Získali jste právě váš "účtenkový email": Po registraci od nás dostanete přidělenou unikátní, anonymní emailovou adresu ve formátu: "[cislo]@iobcan.cz" pro zasílání vašich účtenek. Zapamatujte si ji, nebo uložte. Je vaším identifikátorem ve světě iObčan. Tento účtenkový email naleznete v levé části obrazovky a v QR kódu, který budete moci výhledově využít pro snadnější komunikaci s pokladními systémy obchodníků a načtení vaší účtenky v okamžiku nákupu.
 3. Začněte zasílat účtenky: Na váš nový účtenkový email můžete ihned začít posílat účtenky ve formátu pdf, jpg, nebo png. Systém je automaticky načte do vašeho úložiště.
 4. Zpracování a digitalizace účtenek: iObčan vaše účtenky automaticky zpracuje, zdigitalizuje a uloží do vašeho profilu.
 5. Správa účtenek: Nyní máte možnost spravovat a prohlížet své zdigitalizované účtenky přes naši platformu.
 6. Co připravujeme? Již brzy přidáme nové funkce, jako je hlídání záruky zboží, sdílení elektronické nebo digitální účtenky s třetími stranami a implementaci připravovaného digitálního standardu iUctenka.cz.

Prosím, mějte na paměti, že tato verze je stále ve vývoji a může obsahovat chyby. Váš názor je pro nás cenný - sdílejte ho s námi na emailu [email protected] nebo se zapojte do diskuse na naší skupině na LinkedIn.

Děkujeme, že jste na této vzrušující cestě vývoje iObčana s námi.

Za tým iObčan, Pepe Rafaj

FAQ

Jak se zaregistruji do iObčana?

Ve verzi 1.0 nabízíme dvě možnosti registrace. Můžete využít autentizaci přes Gmail nebo "magic link". Pro registraci pomocí "magic linku" jednoduše zadejte svůj email, na který vám systém pošle speciální odkaz (URL). Po kliknutí na tento odkaz se otevře váš profil v iObčanovi. Snažíme se požadovat co nejméně osobních informací, přesto s postupným vývojem aplikace můžete očekávat volitelná rozšíření vašeho profilu. V budoucích verzích programu plánujeme přidat i další možnosti registrace a přihlášení.

Jak se do iObčana znovu přihlásím?

Pro opětovné přihlášení do iObčana můžete využít buď autentizaci přes Gmail nebo tzv. "magic link". Obě tyto metody vám umožní snadný a bezpečný přístup k vašemu účtu.

Jaké existují typy účtenek?

Účtenky jsme pro snazší pochopení rozdělili do těchto čtyř kategorií:

 1. Papírové účtenky - Tradiční formát papírových dokladů/účtenek, které mají platnost originálu. Tyto účtenky nejsou předmětem zpracování v systému iObčan. Uživatel je musí nejdříve elektronicky zpracovat (nafotit nebo naskenovat).

 2. Elektronické účtenky - Vznikají například ofocením papírové účtenky (formát JPG, PNG) nebo jsou ve formátu PDF. Zpracování těchto účtenek iObčanem je možné, ale nelze při jejich digitalizaci garantovat absolutní přesnost. Při procesu OCR (optické rozpoznávání znaků) mohou vznikat chyby, uživatel by měl proto digitální přepis účtenky schválit.

 3. Zdigitalizované účtenky - Zdigitalizovaný výsledek elektronické účtenky je ideální formát pro další automatizované zpracování (např. podklad pro správu osobních financí - PFM nebo domácí účetnictví). Kvůli potenciálním nepřesnostem vznikajícím během algoritmické digitalizace, jej ale nejde považovat za právně závazný. V aplikaci iObčan proto pro jistotu uchováváme i elektronický originál účtenky pro možné budoucí kontroly a reklamace. Pro zdigitalizování elektronických účtenek používáme několik různých metod, především umělou inteligenci.

 4. Digitální účtenky - Nový formát účtenky vydané již obchodníkem v digitálním formátu. Tyto účtenky odpovídají standardu iUctenka.cz, který navrhla asociace SDU (Sdružení pro digitální účtenky, iSDU.cz). Pokud jsou digitální účtenky opatřeny digitální pečetí obchodníka, jsou považované za originál a lze je použít pro účetní kontroly nebo reklamace. Poslední verze standardu iÚčtenka je k dispozici na www.iUctenka.cz.

Proč mi iObčan založí nový email??

Projekt iObčan každému svému registrovanému uživateli založí unikátní emailovou adresu, známou jako "alias", který zajišťuje, že jeho adresa je pro každého uživatele unikátní a anonyminí při komunikaci s obchodníky. Po nahlášení tohoto @iObčan emailu, vám na něj obchodník odešle účtenku. Ta se automaticky načte do vašeho účtenkového úložiště iObčan a systém s ní provede adekvátní operaci. Digitální účtenku uloží, elektronickou účtenku zdigitalizuje. Emailový alias je ve formátu: [cislo]@iobcan.cz. "CISLO" je náhodně generované a z bezpečnostních důvodů dělitelné jedenácti beze zbytku (ochrana proti překlepům).

Jak si mohu poslat do iObčana účtenku?

Existují tyto dvě základní možnosti:

 1. Kamenný obchod: Obchodníkovi předáte váš iObčan emailový alias, [cislo]@iobcan.cz. Buď mu ho nadiktujete, nebo mu ukážete váš iObčan QR kód, který je umístěn v levé dolní části obrazovky aplikace iObčan.

 2. E-shop: Při nákupu na internetu máte dvě možnosti, jak si účtenku do iObčana poslat. Buď vyplníte ve vašem účtu internetového obchodníka emailovou adresu [cislo]@iobcan.cz. Nebo, pokud již máte email s účtenkou ve svém emailu, přepošlete email s účtenkou na váš iObčan email [cislo]@iobcan.cz.

iObčan emailový alias získáváte automaticky při založení účtu.

Jak přímo v iObčanovi účtenku nahraji?

Účtenku můžete nahrát přímo do svého účtu v iObčanovi, podobně jako v jiných systémech, pomocí funkce Upload. Během nahrávání účtenky vás systém může vyzvat k doplnění některých důležitých informací do určených políček, což zajistí správné a kompletní zdigitalizování vaší účtenky.

Jak napíšu zpětnou vazbu na podporu?

TBA

Co umí moje testovací digitální účtenka verze 1.0?

Testovací digitální účtenka verze 1.0 v iObčanovi umožňuje uživatelům ukládat, prohlížet a digitalizovat jejich elektronické účtenky. V této verzi je kladen důraz na základní funkčnost, jako je sběr účtenek prostřednictvím emailového aliasu, upload účtenek a jejich digitalizace. Tato verze slouží jako základní platforma pro uživatelské zkušenosti a shromažďování zpětné vazby pro další vývoj. Prosíme vás o součinnost. Těšíme se na vaše podněty, jaké další funkcionality byste v aplikaci potřebovali mít, co vám dobře či hůře funguje. Vaší spolupráce si velmi vážíme.

Co všechno mohu v testovací verzi iObčan 1.0 dělat?

V testovací verzi iObčan 1.0 můžete ukládat až 100 účtenek, prohlížet si je a spravovat. Verze 1.0 nabízí základní funkcionalitu pro uživatele, včetně možnosti nahrávat účtenky přímo do aplikace, přijímat digitální účtenky prostřednictvím emailového aliasu a základní správy účtenek.

Co budu moct v iObčanovi dělat do budoucna?

Do budoucna plánujeme rozšířit funkce iObčana o pokročilé možnosti správy účtenek, integraci s pokladními systémy, automatizovanou kategorizaci nákupů, a další inteligentní funkce využívající umělou inteligenci. Cílem je poskytnout uživatelům komplexní nástroj pro efektivní správu osobních financí a nákupů. Sdileni

Co bude umět moje digitální účtenka do budoucna?

V budoucích verzích bude digitální účtenka v iObčanovi schopna nabídnout pokročilé funkce, jako je automatické rozpoznání a kategorizace položek na účtence, integrace s osobním účetnictvím a možnost sdílení účtenek s účetními systémy pro účely daňových odpočtů nebo nákladového účetnictví. Další rozvoj též zahrnuje inteligentní analýzy nákupního chování a personalizované finanční poradenství.

Je iObčan placená služba?

iObčan funguje na principu freemium modelu. Základní verze iObčana je zdarma a umožňuje uživatelům uložit až 100 účtenek bez jakýchkoliv poplatků. V této základní verzi však mohou být omezeny některé funkce, především napojení na umělou inteligenci (AI), jelikož toto napojení není poskytováno zdarma a zvyšuje uživatelský komfort. Prémiová služba iObčana, která nabídne rozšířené funkce a vyšší limit účtenek, bude zpoplatněna od verze vyšší než 1.0. Cena prémiové služby bude přibližně 25 Kč/měsíc nebo 250 Kč/rok. Platbu bude možné provést pomocí platebního QR kódu přímo na náš účet nebo opakovanou karetní platbou skrze platební bránu.

Kdo vidí moje účtenky?

Účtenka je dvoustranná dohoda mezi vámi (kupujícím) a prodávajícím. Prodávající je povinen archivovat účtenku minimálně po dobu čtyř let a neměl by s ní nakládat jinak, než pro své účetní potřeby a případné kontroly ze strany orgánů veřejné moci. Vaši digitalizovanou účtenku vidíte pouze vy, pokud nedáte souhlas nebo pokyn k jejímu sdílení s třetími stranami. Za určitých předpokladů, například když nás požádáte, můžeme účtenku vidět i my. Bez vašeho souhlasu nebo pokynu ji nesmíme sdílet s nikým jiným, s výjimkou případů, kdy provádíme anonymizované skupinové analytické informace, které mohou být sdíleny nebo monetizovány s třetími stranami.

Jsou v iObčanovi moje účtenky v bezpečí?

Ano, v iObčanovi jsou vaše účtenky chráněny nejmodernějšími bezpečnostními technologiemi. Dbáme na to, aby vaše údaje byly bezpečně uloženy a chráněny před neoprávněným přístupem. Pravidelně aktualizujeme naše bezpečnostní protokoly a postupy, aby byla ochrana vašich dat v souladu s nejnovějšími standardy a praxemi v oblasti kybernetické bezpečnosti. Vaše důvěra a soukromí jsou pro nás prioritou, a proto neustále pracujeme na zlepšování našich bezpečnostních systémů.

Pro koho je služba iObčan určená?

iObčan je primárně určen pro občany, tedy pro osoby nepodnikající a rodiny. Nicméně může být užitečný i pro osoby podnikající, zejména pro ty, kteří podnikají na živnostenský list. Nezaměřujeme se přímo na firmy, protože pro tento segment existují jiné, specifické účetní služby. Naším cílem je vytvořit přehlednost v účtenkách pro občany a rodiny, aby mohli snadno sdílet své účtenky s třetími stranami, například i s firemními účetními systémy. Ideálním příkladem je správa účtenek za parkování, které představují mnoho malých plateb. Tyto běžně platíme ze svého účtu a rádi bychom je zahrnuli do firemních nákladů. Vzhledem k tomu, že proces přenesení těchto účtenek může být časově náročný, mnozí to neudělají. Díky iObčanovi a jeho chytrým pravidlům se však tento proces brzy stane mnohem jednodušším. Sdílení účtenek se třetími stranami bude předmětem verze vyšší než 1.0 a bude popsáno později.

Kdo stojí za projektem iObčan?

Projekt iObčan je výsledkem práce skupiny vizionářů, vývojářů a grafiků, kteří mají zkušenosti s přínosem na řadě významných projektů. Mezi tyto projekty patří ILIKEQ.cz, EETparagon.cz, Corrency.cz, MPLA.io. Tento tým kombinuje své dovednosti a inovativní myšlení, aby poskytl uživatelům iObčana efektivní a užitečný nástroj pro správu účtenek. Na projektu spolupracují společnosti: iCitizen Corporation .r.o., I, Foundation s.r.o., Red Eggs s.r.o., KeyElements s.r.o.

Název iObčan budí zdání, že se jedná o státní záležitost. Jedná se o službu financovanou státem, nebo je to pouze schválně zavádějící název?

 • Název projektu iObčan (mezinárodně máme připraven název iCitizen.digital, vznikl jako pocta spisovatelům Isaacu Asimovovi a Karlu Čapkovi, především k povídce "I, Robot" (česky: "Já, robot") a divadelní hře "R.U.R. (zkratka z Rossumovi univerzální roboti)". Chceme tak poukázat jak na vývoj člověka, robota, tak i významu odpovědnosti býti občanem v digitálním světě; světě plném robotů, umělé inteligence a z toho plynoucích nových pravidel, vztahů a zákonů (nejen zákonů robotiky). Jsme přesvědčeni, že tato změna bude velmi výrazná a že se již, pro leckoho nepozorovaně, děje právě teď. Název projektu by měl být tedy spíše "Já, Občan", což ale anglicky zní I, Citizen - a každopádně písmeno "i" má i další význam "internet", tedy síť sítí, což je zásadní infrastruktura pro tuto dějinnou změnu.

 • Písmeno "i" tedy zároveň symbolizuje nový typ digitálního občana, na kterého projekt cílí. Každý náš uživatel, tzv. "iobčan" u nás získává unikátní anonymní účtenkový email pro správu svých účtenek. Stát zatím negarantuje občanům žádnou emailovou adresu, ale často ji, jak stát, tak OVM (orgány veřejné moci), či, pro náš život zásadní korporace, vyžadují.

 • A v neposlední řadě, je název iObčan (R) registrovanou ochrannou známkou a to již od roku 2019: O tomto projektu uvažujeme totiž velmi dlouho; ale až nyní na něj přišla ta správná doba: https://isdv.upv.gov.cz/obr/ozvyprej/051/O-553051.pdf.

Projekt iObčan je nezávislý a soukromě financovaný, ale otevřený ke spolupráci se státem (OVM) v rámci digitalizace veřejných služeb, zároveň spolupracujeme se Sdružením pro digitální účtenky iSDU.cz, které si dává za cíl definovat technický standard a zároveň návrh adekvátní účtenkově-digitální legislativy.

Věříme a podporujeme tu část vládního prohlášení, kde se hovoří o přátelské digitalizaci - chceme tudíž nabídnout té části společnosti, která se chce digitalizovat, aby měla k dispozici adekvátní nástroje. Digitální účtenkou to začíná, ale rozhodně nekončí.

Pokud přemýšlíte nad propojením s našim předcházejícím projektem na podporu lokálních ekonomik pomocí digitalizace plateb, nechte se překvapit tím, co brzy přijde a zůstaňte dobře naladěni.

Kdo jsou naši spolupracující partneři?
(c) 2023, iObčan (R), iCitizen Corporation
Firma: iCitizen Corporation s.r.o. (iCC)
IČ: 19639341
Adresa: Jankovcova 1535/2A, Praha 7, 17000
Web: http://www.iccorp.cz
Email: [email protected]
iObčan na LinkedIn

iObčan (R) je registrovaná ochranná známka.